Xuất tinh ra máu là bệnh gì ?

Bình thường, tinh dịch khi xuất ra có màu trắng ngà. Khi tinh dịch xuất ra có màu đỏ, hoặc hồng ( nhìn thấy bằng mắt thường), hoặc...